Trénink s Activate

Home > Trénink s Activate

Co je velký problém?

Když jsou Training a Mystery Shopping synchronizovány , vzájemně se posilují, takže 1 + 1 se stává 3. Zjistili jsme, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je mít obojí interně. Protože Activate a Phantom lidé jsou jedna organizace, synergie již nevyžaduje zvláštní úsilí.

Objevte širokou škálu školení Activate

Mystery Shopping
související školení

Společnost Activate vytvořila jedinečné školení, které umožní klientům Mystery Shopping nastoupit do světa, kde je zpětná vazba motivující a nutí prodejní personál, aby zamířil výš. Zavedení kultury zpětné vazby může způsobit nebo přerušit jakékoli úsilí o zlepšení .

Objevte širokou škálu školení Activate

Všechny druhy školení

Aktivace slouží k zachycení spin-off školicích potřeb klientů Phantom Shopping. Dnes je tomu naopak. Activate představuje novým klientům Phantom Shopping a provádí širokou škálu školení nad rámec Mystery Shopping.

Objevte širokou škálu školení Activate